Daneels logo

Graphic

Multilingual publishing

Multilingual publishing, als in meertalige drukwerkproducties, behoort ook tot de totaaloplossingen die de Daneels Media Group aanbiedt. Juist omdat we een helikopterview hebben over het hele proces, kunnen we multilingual publishing beschikbaar stellen aan een correcte prijs.

Een brochure of catalogus in meerdere talen of taalvarianten drukken, is voor de Daneels Media Group een expertise die we kostenbesparend en duurzaam in de markt kunnen zetten.

Multilingual Publishing taalvarianten

Taalvarianten werden vroeger meestal lokaal gedrukt. Het gevolg hiervan is dat er telkens een nieuwe setupkost werd berekend per taalvariant. Dat is een duur gevolg. Door alles op één plek te drukken, kan de opdrachtgever rekenen op de schaalvoordelen ervan. Het resultaat hiervan is dat er veel kostenbesparender gewerkt kan worden en dat we multilingual publishing in veel verschillende talen en taalvarianten aanzienlijk goedkoper kunnen aanbieden.

Internationale bedrijven die over heel Europa folders, magazines of bijvoorbeeld brochures willen verdelen, hebben dus baat bij een productieproces op één plek. Omdat we in Europa zoveel verschillende talen hebben, is het dus duurzamer en efficiënter als één partij het totaalpakket kan produceren en transporteren door heel Europa.

Daneels Media Group en Multilingual Publishing

DMG bestaat al meer dan 100 jaar en is nog steeds een jonge en dynamische onderneming. Na een grote groei in de jaren ‘80 door internationale expansie, specialiseerden we ons in pan-Europese productie & distributie. We konden dus veel kosten besparen voor onze opdrachtgevers.

De schaalvoordelen qua prijs, kwaliteit en doorlooptijden gelden vandaag nog steeds. Bij DMG weten we op welke manier we meertalige drukwerkproducties foutloos kunnen uitsplitsen en optimaliseren. Daarbij nemen we onze verantwoordelijkheid door zo duurzaam mogelijk te drukken rekening houdend met het milieu bij verzenden. We zijn gespecialiseerd in het gecombineerd produceren van grafische producten in 10, 20 of meer taalvarianten.

Meertalig drukwerk

De opmaak en initiële vertaling van bijvoorbeeld brochures in 20 taalvarianten, kan de Daneels Media Group efficiënt en kostenbesparend aanbieden. Denk aan de verschillende taalvarianten in bijvoorbeeld de Duitse taal: Er bestaat Duits voor Duitsland maar ook een Duitse variant voor Oostenrijk of Zwitserland. Ook visueel verwante versies zoals Oost-Europese talen of Chinees van het vasteland of Hong Kong kunnen we allemaal apart in één productie verwerken.

Opdrachtgevers kunnen zo hun product aanbieden in elke mogelijke taalvariant van een bepaalde taal. Het ganse productieproces nemen we in eigen handen waardoor een opdrachtgever heel efficiënt het drukwerk meertalig door ons kan laten verzenden.

Hiervoor beschikken we over state-of-the-art software en uitstekende productiefaciliteiten. Het meest belangrijke in het aanbieden van meertalige drukwerkproducties is ons team van collega’s in Sales, Customer Services en Logistiek. Zij staan je te woord en helpen je zoveel mogelijk in je eigen taal. Dat zorgt voor eenvoudige en open communicatie waardoor we elke opdrachtgever een excellente service kunnen geven.

Export Multilingual Publishing

DMG heeft een exportaandeel van meer dan 70%. Eén van de redenen hiervoor is ons productieproces in multilingual publishing. Opdrachtgevers werken graag met ons samen omdat we zoveel verschillende talen en taalvarianten in één productie kunnen leveren en het ook nationaal en internationaal kunnen transporteren. In combinatie met correct berekende maatdozen is het transport verzekerd van kwaliteit en duurzaamheid.

De Daneels Media Group is sterk in het berekenen van maatwerk als het gaat over bijvoorbeeld verpakkingen. Zo wordt jouw product in meerdere talen of taalvarianten geleverd op de meest duurzame manier.

Productiefaciliteiten bij multilingual publishing

Onze moderne productiefaciliteiten garanderen een perfecte, foutloze verwerking van meertalige drukwerkuitgaven. De verwerking van verschillende taalversies beheersen we in alle facetten van het productieproces, van pre-media tot drukken en afwerking. Hiertoe werken we onder andere met geavanceerde barcodesystemen en controlemechanismen op onze machines. Prettig voor onze opdrachtgevers dat zij er altijd gerust op kunnen zijn dat er geen Poolse omslag om een Spaans binnenwerk wordt gebonden.

Contacteer ons